Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Afera

Aferakraj: Izrael
rok produkcji: 2006
reżyseria: Assaf Harel
czas trwania: 78 minuty
język: polski lektor

Niesamowita opowieść o zdarzeniach, które doprowadziły do upadku rząd pierwszego premiera Izraela, Bena Guriona.

W 1954 roku izraelscy agenci w Egipcie podłożyli bomby w kilku budynkach, m.in. Amerykańskiej Ambasadzie i zostawili ślad, jakoby to Arabowie mieli być sprawcami wybuchów. Celem było oziębienie stosunków Egiptu ze Stanami Zjednoczonymi. Podstęp prawie by się udał, gdyby jedna z bomb nie wybuchła przedwcześnie, pozwalając Egipcjanom zidentyfikować jednego z zamachowców, a później całą siatkę szpiegów. Akcja zakończyła się powołaniem czterech komisji śledczych, dymisją Ministra Obrony Izraela Pinhasa Lavona oraz upadkiem rządu premiera Bena Guriona. Szpiegowska „afera Lavona” była i wciąż jest jednym z największych kryzysów politycznych w historii Izraela.http://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Lavona