Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

A w oddali ujadały psy

kraj: Finlandia/Dania/Szwecja
reżyseria: Simon Lereng Wilmont
rok produkcji: 2017
czas trwania: 56 minuty
język: polski lektor

Rok z życia 10-letniego Olega, który mieszka z babcią we wsi Hnutove we wschodniej Ukrainie. Razem obserwują, jak niewielka miejscowość pustoszeje wraz z nadejściem frontu. W pobliżu toczą się walki z prorosyjskimi separatystami. Nieliczni dorośli, którym nie udało się wyjechać, próbują ukryć narastający niepokój. Dzieci prowadzą na pozór normalne życie, ale w szkołach uczą się, jak przetrwać bombardowanie, a zabawa w wojnę wydaje się złowieszczą zapowiedzą czekającej je przyszłości. Gdy wszystko wokół wydaje się kruche i ulega zniszczeniu, kluczowe w życiu Olega są bliskie relacje z ukochaną babcią.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?