Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zbudować świat, jakiego świat nie widział

zbudowac świat jakiego świat nie widział Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1998
czas trwania: 78 min.

Film przedstawia tło, przebieg i bohaterów młodzieżowej rewolty 1968 roku na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pokolenie ’68 to zjawisko międzynarodowe – od maja do sierpnia tego roku studenckie rewolty wybuchły w 50 krajach. W każdym przypadku zapłonem do nich były konkretne działania przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu, kwestionujące istnienie wartości, rzucające wyzwanie autorytetom, żądające zmian w polityce.

Zachodnich kontestatorów inspirował komunizm Chin, myśli Trockiego Mao Zedonga, Che Guevary. Chciali za pomocą rewolty zbudować zupełnie nowe społeczeństwo, zbudować nowy świat. Film pokazuje, co dzisiaj robią ówcześni kontestatorzy, w jakim stopniu spełniły się ich marzenia sprzed prawie 40 lat.+ panel dyskusyjny: „Czy współczesna młodzież jest konformistyczna?”.

gośmi byli:
– Magdalena Miecznicka – publicystka Dziennik.
– Grzegorz Górny – redaktor naczelny Frondy.
– Piotr Marecki – redaktor naczelny ha!artu oraz Krytyki Politycznej.
– Marek Piekarski „Sancho” – anarchista, mieszkaniec poznańskiego skłotu Rozbrat.