Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rewolucja

Rewolucja kraj: Kanada
rok produkcji: 2006
czas trwania: 84 min.
reżyseria: Charles Gervais

W Wenezueli trwa już druga kadencja rządów prezydenta Hugo Cháveza.

W 1999 roku wygrał wybory prezydenckie przy ogromnym poparciu społeczeństwa. Krytykował Kościół i ludzi bogatych, obiecując poprawę losu wenezuelskiej biedoty przede wszystkim dzięki zyskom z wydobycia zasobów naturalnych, głównie ropy naftowej. Jeszcze przed wygranymi wyborami stanął na czele „rewolucji boliwariańskiej”, ruchu, który miał za zadanie wprowadzić w Wenezueli szereg zmian, m.in. wyprowadzić kraj z kapitalizmu i doprowadzić do „socjalizmu XXI wieku”.

Rewolucyjna wizja prezydenta Cháveza, wielkiego przyjaciela kubańskiego przywódcy Fidela Castro, sięga nawet dalej: chce on pomóc całemu światu wyzwolić się spod imperialistycznych macek USA. Czy jest on prawdziwym bojownikiem o wolność czy szaleńcem? Czasami te dwie cechy bywają nierozdzielne.Przeczytaj: „Zza krat” – Anarchistyczny Czarny Krzyż z Wenezueli | Wenezuela: walka klas w socjalistycznym raju | Dyskutując z głuchymi: chavizm i anarchizm w Wenezueli | IAF: Manifest solidarności z wenezuelskimi anarchistami i ruchami społecznymi