Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Guerilla – uprowadzenie Patty Hearst

Guerilla - uprowadzenie Patty Hearst film dokumentalny
kraj: USA
rok produkcji: 2004

Film przedstawia jedno z najgłośniejszych wydarzeń medialnych, które miało miejsce w Ameryce w latach 70. Robert Stone próbuje odtworzyć okoliczności powstania paramilitarnej organizacji SLA (Symbionese Liberation Army), która przed 30 laty rozpoczęła desperacką walkę z rządem federalnym.

4 lutego 1974 roku jej członkowie porwali córkę magnata prasowego Williama Randolpha Hearsta. Ich żądania w zamian za uwolnienie córki milionera zaskoczyły wszystkich – domagali się żywności dla bezdomnych i bezrobotnych. W oczach najbiedniejszych mieszkańców USA natychmiast wyrośli na bohaterów, popieranych paradoksalnie przez samą córkę Hearsta.

Zdjęcie Patty Hearst z karabinem stało się ikoną całej generacji Amerykanów, protestujących przeciwko biedzie i bezrobociu. W filmie zobaczymy unikalne materiały filmowe i nagrania magnetofonowe oraz wywiady z żyjącymi członkami SLA, byłymi agentami i dziennikarzami.

Uzupełnienie do opisu:
Dwie osoby z SLA zamordowały dwie osoby z Departamentu Edukacji. Porwałając córkę magnata prasowego chcieli w zamian uwolnienia więzionych towarzyszy. Kiedy to nie przyniosło pozytywnego rezultatu, zarządali rozdania zywności biednym w zamian za uwolnienie Patty Hearst. Sama Patty raczej nie popiarała SLA, ale w pewnym momencie musiała z nimi współpracować.

 

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?