Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Durruti i rewolucja hiszpańska

produkcja: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo
Rok produkcji: 1998
język: polskie napisy (tłumaczenie: Radykalny Kinematograf)

Durruti i rewolucja hiszpańska (Durruti en la revolucion española) to dokument przybliżający losy hiszpańskiego lidera anarchistycznego, który całe życie poświęcił walce rewolucyjnej. Durruti zdobył szczególną popularność w okresie rewolucji i hiszpańskiej wojny domowej, gdy stanął na czele robotniczych milicji antyfaszystowskich organizowanych pod egidą Krajowej Konfederacji Pracy (CNT). W filmie poznajemy jego losy poprzez wspomnienia jego bliskich oraz wywiady, których udzielił w okresie wojny.