Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czas terroru – zdrada

czas_terroru.jpgprodukcja:Anglia
czas trwania: 52 minuty

Historia Zilke Meir-Witt to świetny przykład tego w jaki sposób trauma hitlerowskiej dyktatury wywarła swoje piętno na powojennym społeczeństwie Niemiec. Międzypokoleniowa niefność oraz poczucie winy odziedziczone przez młodych ludzi w spadku po rodzicach,(którzy nierzadko własnym rękami budowali Trzecią Rzesze) ujawniły głębokie pęknięcie biegnące wewnątrz niemieckich rodzin. Pytanie o to czym zajmowali się rodzice w okresie rządów Hitlera w wielu niemieckich domach
było tematem tabu którego nie poruszało się nigdy wprost.Gdy Zilke odkryła,że jej ojciec był funkcjonariuszem nazistowskiego państwa zaczęla zadawać pytania. Doprowadziło ją to na drogę niezgody i radykalnego buntu wobec milczenie w obliczu niesprawiedliwości i ludobójstwa. Zmierzenie się z koszmarem przeszłości własnego kraju dla wielu młodych ludzi było osobistym,rodzinnym dramatem który skierował ich w stronę radykalnego protestu politycznego przeciw grzechom współczesnego świata.W przypadku Zilke było to wstąpienie w szeregi Frakcji Armii Czerwonej(RAF) – lewackiej organizacji partyzantki miejskiej. Jej członkowie stawiali sobie za cel powstrzymanie amerykańskiego imperializmu i ludobójstwa w Wietnamie, obalenie systemu kapitalistycznego oraz demokracji burżuazyjnej.

I choc Zilke okazała się zdrajcą jej przykład nie traci nic ze swojej wymowności. Film przybliża sprawę porwania i zabicia przez RAF Hansa Martina Schleyera – byłego SS-mana, członka NSDAP, w okresie powojennym członka gospodarczego establishentu „wolnych” Niemiec, szefa Związku Pracodawców Niemieckich. Pokazuje również kulisy przygotowań zamachu na szefa sił NATO w Europie.

Uwaga: kiepska jakośc filmu, mimo tego zachęcamy do obejrzenia!

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?