Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ciao Bella Ciao – włoscy bojownicy skrajnej lewicy we Francji

Ciao Bella Ciao - włoscy bojownicy skrajnej lewicy we Francjireżyser: Jargo Amat
Francja, 1990, 60 min.
język: polski lektor

Na początku lat 80-tych kilka tysięcy aktywistów skrajnej włoskiej lewicy, skazanych na kary pozbawienia wolności, schroniło się we Francji. W roku 1998 pozostało ich tylko dwustu. Wśród nich nie brakuje przedstawicieli wszystkich zawodów: pisarzy, dziennikarzy, restauratorów, profesorów filozofii.. Większość z nich jest dumna ze swoich osiągnięć i efektów swojej działalności. Jednym z nich jest profesor Toni Negri, który oddał się w ręce włoskiej policji 1 lipca 1997 roku, po dwudziestu latach ukrywania się. Swoim gestem chciał przyczynić się do przerwania ciszy, jaka jego zdaniem panowała wokół losu zwolenników skrajnej lewicy we Włoszech.

Niniejszy film przełamuje tę ciszę, ukazując sytuację tych wojowników o lepszy świat.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?