Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bitwa o planetę

bitwa_o_planeteFilm o grupie osób, która od 20 lat zajmuje się karmieniem głodnych aktywistów – od blokad drogowych w Anglii, po demonstracje obrońców praw zwierząt we Francji. Oprócz gotowanie kolektyw kręci także filmy wideo i wydaje książki. Publikacje dotyczą głównie zagadnień społecznych oraz ekologicznych. O wyborze tematów decydują wyłącznie ideały członków kolektywu.

Kolektyw rozpoczął działalność na początku lat 90, gdy w Holandii odbywały się protesty przeciwko elektrowniom atomowym. Grupa postanowiła zająć się żywieniem członków demonstracji. Grupa gotuje zdrowe, wegetariańskie potrawy. W ciągu ostatnich 2 lat, członkowie kolektywy przygotowali ponad pół miliona posiłków, są stałymi klientami wielu hurtowni ze zdrową żywnością.

Dla kolektywy jedzenie to jeden ze sposób na wyrażanie swoich poglądów.