Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Baader-Meinhof: In Love with Terror

Baader-Meinhof: In Love with Terror kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2002
reżyser: Ben Lewis

W październiku 1977 roku, przywódcy niemieckiej,lewicowej grupy partyzantki miejskiej Baader-Meinhof zginęli w tajemniczych okolicznościach w Stammheim – niemieckim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Ich domniemane „samobójstwo” wokół którego istnieje wiele sprzecznych opinii (łącznie z tezą że zostali oni zamordowani przez państwo),zakończyło długą i krwawą walkę rewolucyjną w jednym z najbogatszych krajów demokratycznych zachodniego świata.

Młodzi działacze wywodzący się z ruchu opozycji pozaparlemantarnej,ruchu antyatomowego oraz ruchu protestu przeciwko wojnie w Wietnamie dążyli do zniszczenia kapitalistycznego państwa i zbudowanie komunistycznego społeczeństwa.

Oskarżając polityczne elity RFN a także pokolenie swoich ojców o moralną spuściznę i współodpowiedzialność za koszmar faszystowskiej przeszłości starali się za wszelką cenę uniknąć błędu własnych rodziców: bierności wobec polityki imperialnej przemocy w Wietnamie, Palestynie i krajach Trzeciego Świata.Przeszkoleni w palestyńskich obozach – odrzucając pokojowe formy walki jako nieskuteczne i niewystarczające – rozpoczęli zamachy bombowe i ataki na instytucje zachodnioniemieckiego pańµstwa oraz placówki armii USA.
Film „Baader-Meinhof: In Love with Terror” opisuję tą zaskakującą historię poprzez wywiady z byłymi członkami grupy, przedstawia nigdy wcześniej nie publikowane archiwa,policyjne raporty oraz mroczne rządowe rejestry.

Artykuły: Czerwoni terroryści | Berlin 68 – początki ruchu studenckiego | HANS I GRETA – wspomnienia o RAF | Frakcja Armii Czerwonej – Koncepcja partyzantki miejskiej | O strategii i motywach walki zbrojnej Frakcji Armii Czerwonej | Agitka – fragmenty powieści Anny Bojarskiej | Carlos Marighella – mini podręcznik partyzanta miejskiego | Porwanie Schleyera i samobójstwo w Stammheim | RAF i Ulrike Meinhof – krytyka

Muzyka: Luke Haines – Baader-Meinhof