Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia i wolność

Ziemia i wolność reżyseria: Ken Loach
rok produkcji: 1995
kraj: Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
scenariusz: Jim Allen
zdjęcia: Barry Ackroyd
muzyka: George Fenton

Pod koniec lat 30. Hiszpania była państwem o ustroju zbliżonym do feudalnego. Znaczna część ziemi należała w tym kraju do wielkich właścicieli ziemskich. Sprawujących władzę lewicowy rząd republikański próbował przeprowadzać umiarkowane reformy, usiłując zmienić niekorzystny dla ubogich robotników i chłopów stan rzeczy.

Obawiali się tego posiadacze ziemscy, przemysłowcy, duchowni i wojskowi. Pragnąc zachować swe przywileje w nienaruszonej formie, zorganizowali przewrót na czele, którego stanął generał Franco. W ten sposób rozpoczęła się wojna domowa, w której wzięli udział robotnicy z całego świata.Film zaczyna się gdy umiera dziadek Kim. Dziewczyna znajduje jego pamiątki z czasów rewolucji w Hiszpanii. Zaczyna czytać stare listy dziadka. Akcja przenosi się w lata 30-te. Młody Anglik – David postanawia wyjechać do Hiszpani, by tam walczyć przeciwko faszystowskiej armii Franco, w odziałach milicji POUM. Stacjonuje w Aragonii. Sytuacja wydaje się beznadziejna, ciągłe oczekiwanie w okopach i brak broni, jednak w końcu następuje przełom i antyfaszystom udaje się oswobodzić pobliskie miasteczko.

Oczyma angielskiego komunisty, który przyjeżdża do Hiszpanii walczyć o Republikę, i stopniowo ewoluuje w poglądach, oglądamy specyfikę wojny domowej w Hiszpanii, oraz dowiadujemy się (po raz kolejny) dlaczego trzeba prać tak brunatnych, jak i czerwonych. (autorzy jednakowoż trochę sympatyzują z trokami z POUM).

Film „Ziemia i Wolność” otrzymał swego czasu nagrodę ekumeniczną w Cannes oraz nagrodę krytyków FIPRESCI. Główne role wykonują: Ian Hart w roli angielskiego ochotnika i Rosana Pastor w roli hiszpańskiej bojowniczki.

Artykuły: Rewolucja anarchistyczna w Hiszpanii | Nurt anarchistyczny rewolucji hiszpańskiej

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?