Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Za morzem

kraj: Belgia, Francja
reżyseria: Sung-A Yoon
rok produkcji: 2019
czas trwania: 90 minuty
język: polski lektor

Wiele Filipinek opuszcza swój kraj, zostawiając dzieci i rodziny, by pracować za granicą jako pomoce domowe. Najpierw czeka je długa i niebezpieczna podróż, a potem pobyt w ośrodku edukacyjnym, gdzie uczą się podstaw swojej nowej pracy. Przygotowują się też na liczne trudności, przykrości i nadużycia, które prawdopodobnie będą musiały znosić. Podczas ćwiczeń wcielają się zarówno w role gospoś, jak i swoich pracodawczyń, by jak najlepiej przygotować się do czekającej je roli. Dokument podejmuje trudną kwestię współczesnego niewolnictwa w zglobalizowanym świecie. Podkreśla też determinację i odwagę tysięcy kobiet, które walczą o lepszy los dla swoich bliskich. Obraz został uznany za najlepszy film dokumentalny na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 2019 roku.