Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Solidarność – pierwszy przełom

kraj: Francja
rok produkcji: 2020
reżyseria: Barbara Necek
czas trwania: 52 minuty

Dokument przybliża dzieje Solidarności i wydarzenia, do jakich doszło w Polsce od sierpnia 1980 roku do ogłoszenia stanu wojennego. Widzowie będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o przebiegu strajku w Stoczni Gdańskiej, który wybuchł 14 sierpnia, i początku pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku wschodnim. Nie zabraknie także omówienia wpływu tych zdarzeń na historię Europy. Twórcy sięgnęli po archiwalia i wywiady.