Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Serce fabryki

Serce fabrykiKraj: Argentyna
Reżyseria: Ernesto Ardito i Virna Molina
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 58 minuty
Język: polskie napisy

Film „Serce fabryki” ukazuje życie grupy pracowników, zamieszkujących argentyńską Patagonię. Rozpoczynają walkę o zapobieganie wypadkom (w tym śmiertelnym) w fabryce, w której pracują. Przeżywają różne złożone konflikty, które coraz bardziej angażują ich w życie zakładowe. Wszystkie te zdarzenia sprawiają, że zmienia się zupełnie ich sytuacja. Żaden z pracowników nie jest już taki, jaki był wcześniej. Coś pękło, coś się zmieniło i nie może powrócić do stanu poprzedniego.

W tym biednym kraju, wykorzystywanym przez jego własne rządy i biznesmanów, pracownicy fabryki wyrobów ceramicznych Zanon przejmują ją sami, gdy właściciel ogłasza jej upadłość. Zaczynają produkcję, lecz bez nadzoru szefów. W trakcie zmagań pracownicy muszą nauczyć się szybko, jak radzić sobie ze wszystkimi problemami związanymi z procesem produkcji. Poprzez demokratyczne decyzje udaje im się znaleźć sposób na wspieranie własnej inicjatywy oraz zarządzanie fabryką. W kraju zdewastowanym przez finansowy kryzys udaje im się stworzyć 200 nowych miejsc pracy. Obecnie grupa pracowników skupionych wokół fabryki Zanon liczy ok. 500 osób. Nie uważają siebie pojedynczo za nowych właścicieli fabryki. Jest nim całe środowisko.