Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Roger i Ja

produkcja: USA
reżyseria: Michael Moore
rok produkcji: 1989
czas trwania: 91 minuty
język: polskie napisy

Jest to pierwszy dokument w warsztacie Michaela Moora. Dziennikarz porusza w nim kwestię zamknięcia fabryki General Motors w mieście Flint w stanie Michigan, gdzie pracę utraciło 30,000 osób. GM zamknął jedenaście zakładów, przenosząc je do Meksyku, w ramach ekonomicznej neoliberalnej globalizacji.

Michael Moore ukazuje swoje próby przeprowadzenia wywiadu z szefem GM, Rogerem Smithem. Przedstawia przy okazji katastrofalne dla mieszkańców skutki zamknięcia fabryki, oraz zamiatanie pod dywan przez władze miasta destrukcyjnych skutków bezrobocia. Reżyser odwiedza rodziny, które są eksmitowane na bruk, przeprowadza wywiady z biznesmenami, którzy bronią interesów korporacji nad interesem społeczności lokalnej.