Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Poznajmy się

poznajmy_sie.jpg Film jest swobodnym reportażem dotyczącym sytuacji emigrantów w Polsce. Od Stadionu Dziesięciolecia przez budkę z kebabami i ośrodek dla uchodźców poznajemy osoby, które niedawno przybyły do Polski lub mieszkają tu od kilku lat. Wzruszenie i radość, smutek i fascynacja inną kulturą to emocje, które towarzyszą widzowi w trakcie kilkunastominutowej podróży przez film.

Bohaterami reportażu jest kilku cudzoziemców, którzy opowiadają o tym dlaczego do Polski przyjechali i zdecydowali się w Polsce zamieszkać. Oprócz cudzoziemców, w reportażu wypowiadają się też Polacy. Mówią o tym, czym jest dla nich obcowanie z inną kulturą i jaki mają kontakt z imigrantami w życiu codziennym. Tłumaczą, dlaczego otwartość na drugiego człowieka jest ważna i zachęcają do wzajemnego poznawania się.

Dostępny jest w formie płyty dvd poprzez sieć p2p bittorrent (po sciągnięciu obrazu należy go wypalić własnoręcznie). Osób które niemają możliwości sciągnięcia całej płyty, udostępniliśmy film na serwerze.

Aby sciągnąć film via bittorrent, nalezy zainstalowac specjalny program, naprzykład utorrent lub azureus, następnie sciągnąć i otworzyć ten plik torrent – po potwierdzeniu program zacznie sam sciągać oraz wysyłać do innych użytkowników. Pamiętaj aby po ściągnięciu filmu zostawić otwaty program, dzięki czemu twóa maszyna będzie wciąż wysyłała towar innym uzytownikom.

Aby wypalic plik (poznajmy_sie.iso) na plycie dvd nalezy uruchomić np. Nero i z menu wybrać „wypalenie obrazu plyty” a następnie wskazać lokację pliku.iso i potwierdzić. Uwaga: w przypadku wyspawania pliku jako dane (a nie obraz płyty), plyta niebędzie czytelna jako dvd-video, czyli niezobaczysz filmu na telewizorze po włorzeniu plyty do stacjonarnego czytnika dvd.

Film Powstał na zamówienie Ambasady Brytyjskiej w ramach projektu promującego otwartość i tolerancję w polskich szkołach, oprócz filmu są też dostępne materiały dla nauczycieli pomagające w prowadzeniu zajęć szkolnych.

Copyleft: Utwór wydano na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 2.5 Polska. Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.