Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Nie możecie? My możemy!

Film dokumentalny „Nie możecie? My możemy!” opowiada o walce pracowników greckiej fabryki Vio.Me. dążących do jej przejęcia po porzuceniu zakładu przez szefów.

Po 3 dniach intensywnej mobilizacji, fabryka Vio.Me. rozpoczęła produkcję pod kontrolą pracowników! Jest to pierwsza próba samozarządzania w przemyśle dotkniętej kryzysem Grecji, ale pracownicy Vio.Me. wierzą, że to początek całej serii podobnych przedsięwzięć.

Przed Vio.Me jeszcze daleka droga. Koszty produkcji są wysokie, dostęp do kredytu jest niemożliwy a uzyskanie udziału w rynku w okresie recesji – niepewne. Pracownicy są jednak optymistami. Dochód z koncertu i darowizny wspierających grup i osób zgromadzonych poprzez viome.org powinny wystarczyć, aby utrzymać firmę na powierzchni w ciągu pierwszych kilku miesięcy. A wsparcie ruchów społecznych oznacza, że wiele produktów będzie rozprowadzanych za pośrednictwem istniejących struktur gospodarki społecznej i solidarnej.

Pracownicy Vio.Me. już badają nowe produkty czyszczące, oparte na nietoksycznych składnikach ekologicznych, nadające się do użytku domowego. Fabryka produkuje wysokiej jakości materiały budowlane (zaprawy, tynki, klej do płytek i materiały uszczelniające, wodoodporne masy zalewowe, itd.), a pracownicy dobrze wiedzą, w jaki sposób poprawić jakość, obniżając jednocześnie koszty produkcji, a tym samym ceny. Obecnie wyzwaniem jest znalezienie rynku tych materiałów, które, niestety, są zbyt ciężkie, by być transportowane na duże odległości, i powinny być sprzedawane w Grecji i okolicznych krajach bałkańskich.

40 pracowników Vio.Me. i setki uczestników ruchu solidarnościowego przeżyli niezapomniane trzy dni. Ale to dopiero początek długiej i trudnej drogi. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, musimy być zjednoczeni i silni, zdecydowani budować nowy świat oparty na solidarności, sprawiedliwości i samorządności!

Więcej informacji o Vio.Me:
http://www.viome.org/p/polski.html

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?