Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Made in Dagenham

Made in Dagenhamreżyseria: Nigel Cole
rok produkcji: 2010
kraj: Wielka Brytania
czas trwania: 108 minuty

Brawurowo zagrana i opowiedziana historia strajku kilkuset pracownic fabryki samochodów, który miał ogromny wpływ na walkę o równouprawnienie kobiet w Wielkiej Brytanii.

W 1968 roku fabryka Forda zatrudniała kilka tysięcy pracowników, co czyniło ją jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Pracujące w niej kobiety nie mogły jednak liczyć na taką samą płacę, jaką otrzymywali ich koledzy. Wszystko zmieniło się, kiedy jedna z robotnic, szwaczka Rita O’Grady (Sally Hawkins), zachęciła swoje koleżanki do walki z dyskryminacją ze względu na płeć i zaniżonymi wynagrodzeniami. Zorganizowany przez O’Grady strajk miał ogromny wpływ na walkę o równouprawnienie kobiet w Anglii i przyczynił się do uchwalenia w 1970 roku aktu prawnie gwarantującego równe zarobki za tę samą pracę kobietom i mężczyznom.

Znakomite zaangażowane kino w reżyserii laureata Nagrody Publiczności na festiwalu w Sundance Nigela Cole’a (Joint Venture, Dziewczyny z kalendarza, Zupełnie jak miłość), któremu udało się w lekki i dowcipny sposób ująć trudny i społecznie ważny temat.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?