Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kto zabił działacza z Phnom Penh?

Kto zabił działacza z Phnom Penh?USA, 2010, 55 min.
reżyser: Bradley Cox
język: polski lektor

Chea Vichea przez lata walczył o poprawę warunków pracy dla robotników przemysłu tekstylnego, których w Kambodży jest ponad trzysta tysięcy. Pewnego styczniowego poranka został zamordowany w zamachu, po dziś dzień okrytym aurą tajemnicy. Zobacz film, którego wyświetlania w Kambodży zabroniły miejscowe władze.

Był poranek 22 stycznia 2004 roku, Chiński Nowy Rok, kiedy Vichea czytał gazetę stojąc obok kiosku z prasą w Phnom Penh. Nagle obok mężczyzny zatrzymał się motocykl. Padły strzały. Lider największego w Kambodży związku zawodowego zginął na miejscu.
Pod naciskiem organizacji praw człowieka i międzynarodowych fundacji pozarządowych, policja szybko ujęła dwóch lokalnych mężczyzn, skazanych następnie na dwadzieścia lat więzienia. Do dziś jednak nie wiadomo czy faktycznie byli wykonawcami zamachu czy jedynie kozłami ofiarnymi, wytypowanymi przez aparat bezpieczeństwa.

„Kto zabił działacza z Phnom Penh?” to prowokacyjne filmowe śledztwo w sprawie śmierci legendarnego związkowca. Pokazywany na blisko dwudziestu festiwalach w kilkunastu krajach, wyróżniony przez organizację Amnesty International, nadal pozostaje zakazany w Kambodży.