Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kongo. Afrykańscy milionerzy

kraj: Francja
rok produkcji: 2019
reżyseria: Guillaume Dumant
czas trwania: 59 minut

Demokratyczna Republika Konga zalicza się do najbiedniejszych krajów na świecie. Dodatkowo nękana jest wojną domową. W statusie materialnym jej mieszkańców widać drastyczne podziały. Podczas gdy sześć procent społeczeństwa to milionerzy, siedemdziesiąt procent populacji żyje w skrajnej nędzy, mając na utrzymanie mniej niż jednego dolara dziennie. W stolicy Kinszasie bogaci mieszkają odizolowani od reszty w gettach. Tymczasem w innych miejscach małe dzieci pracują po kilka godzin dziennie w kopalniach przy wydobyciu koltanu, czyli rudy tantalu i niobu. Sytuacja jest dramatyczna.