Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zula z Czeczenii

Zula z CzeczeniiReżyseria: Agnieszka Arnold
Rok produkcji: 2005
Czas trwania: 60 minuty

Film dokumentalny przedstawiający możliwość integracji kultur na przykładzie obozu dla uchodźców w Polsce. Jest to historia młodej Czeczenki, która po nostryfikacji dyplomu w Polsce podjęła pracę w zawodzie lekarza. Historia rodziny, tułaczka, trudności z uzyskaniem statusu uchodźców, organizacja życia zawodowego i prywatnego w zupełnie innych warunkach kulturowych i społecznych ludzi obarczonych traumą wojenną, są tematem, który daje możliwość głębszego spojrzenia, a zarazem bardziej uniwersalnego na problemy współczesnych uchodźców. Daje też obraz pragmatyki instytucji państwowych wobec nich, ale i bezpośredni stosunek społeczeństwa Polskiego do uchodźców.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?