Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia człowiecza

Ziemia człowieczaWizyta w krajach Azji, w których od dziesięcioleci trwa walka o przetrwanie. Birma, Nepal, Armenia i Kandahar to krainy zamieszane przez ludzi wierzących w to, że kiedyś na ich ziemi zapanuje pokój.

Piekło Dżungli (1/4)
Birma. Od demokratycznego powstania z 1988, wielu ludzi ukrywa się i walczy w dżungli. Mimo upływu czasu nadal walczą przeciwko dyktaturze i są ścigani przez rządową armię. W lesie narażeni są na ciągły głód i choroby.

Córki Himalajów (2/4)
Nepal, Himalaje. Zniewolone tradycją i przynależnością kastową kobiety mogą spędzić całe życie w podległości wobec reżimu patriarchalnej rodziny, podwójnie wyzyskiwane przez rodzinę i przez miejscowych kapitalistów i obszarników, lub wyzwolić się, wstępując w szeregi komunistycznej partyzantki nepalskiej i z karabinem w ręce walczyć o wyzwolenie społeczne, odrzucając tym samym hinduistyczną tradycję i związaną z nią poniżającą rolę przypisaną kobietom. Nepalski ruch partyzancki w blisko połowie składa się z kobiet.

Ginący Jazydzi (3/4)
Ostatni spadkobiercy tradycji jazydów, armeńscy Kurdowie, znikają z powierzchni ziemi, Lud, który stanowi mniejszość na swojej ziemi jest od lat prześladowany. Po dziesięciu wiekach historii do dzisiaj dotrwała zaledwie 150 tysięczna grua wyznawców Meleka Tausa.

Ocaleni (4-ost.)
Afganistan, Kandahar. Tu wojna trwa od zawsze. Chłopak imieniem Abdul jest kucharzem. Czasami policja zatrudnia go jako świadka. Zadaniem Abdula jest obserwowanie z niewielkiej odległości przebiegu ataków terrorystycznych, a następnie składanie zeznań.