Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zbawienie dla gejów?

Zbawienie dla gejówkraj: USA
rok produkcji: 2007
reżyseria: Daniel Karslake
czas trwania: 90 minuty
język: polski lektor

Miłość jest fundamentalną wartością chrześcijaństwa, a jednak niektórzy wierni straszeni są piekłem za to, kogo i w jaki sposób kochają. Dokument „Zbawienie dla gejów?” podejmuje niełatwy temat konfliktu między chrześcijaństwem a homoseksualizmem.

W filmie zostało przedstawionych pięć rodzin, w których wychowywali się geje lub lesbijki. Członkowie rodzin opowiadają o swojej wierze, uczestnictwie we mszy, związkach homoseksualnych i reakcjach otoczenia na ich seksualność. Wypowiedzi przeplatane są opiniami ważnych postaci Kościoła protestanckiego i wyznawców judaizmu. Wszyscy zastanawiają się nad powodami, dla których homoseksualiści zostali usunięci z łona Kościoła. Przyczyna może leżeć w niewłaściwym odczytaniu pism świętych, zanegowaniu nauki lub zwyczajnym wyrzeczeniu się miłości.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?