Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Woodstock

woodstockProdukcja: USA
Gatunek: Dokumentalny, Muzyczny
Rok produkcji: 1970
Reżyseria: Michael Wadleigh
Muzyka: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who i in.
Czas trwania: 215 minuty
Język: polskie napisy

Zapis jednego z najsłynniejszych wydarzeń ubiegłego wieku – legendarnego koncertu na farmie Woodstock w stanie Nowy Jork, w którym uczestniczyło prawie pół miliona ludzi.

Woodstock był wydźwiękiem świadomości politycznej młodego pokolenia amerykanów. Przekaz pacyfistyczny, wymierzony w imperialistyczną politykę międzynarodową USA (m.in. wojna w Wietnamie), ukazuje kulturę oraz poglądy dzieci-kwiatów. Woodstock to przede wszystkim kultura muzyczna powiązana z politycznym przekazem. Na scenie przewijają się największe osobowości ówczesnego buntowniczego rocka, między innymi.: Joe Cocker, Jimi Hendrix, Richie Havens, Santana, Jefferson Airplaine oraz The Who. Niemal każdy z ich utworów to rodzaj hymnu nowego pokolenia.

Oscar dla najlepszego filmu dokumentalnego.