Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wiktor Hugo – świadek ery rewolucji

kraj: Francja
reżyser: Jaques Loeuille
rok produkcji: 2018
czas trwania: 52 min.
język: polski lektor

Wiktor Hugo trwale zapisał się w historii światowej literatury. Jego twórczość poruszała najtrudniejsze tematy i propagowała najnowcześniejsze idee, takie jak konieczność wprowadzenia powszechnej edukacji i zakazu pracy dzieci, podjęcie walki z ubóstwem czy zniesienie kary śmierci. W swoich książkach zwracał uwagę na istotne sprawy jak emancypacja kobiet czy powstanie Stanów Zjednoczonych. Pisarz uczestniczył w Wiośnie Ludów i wielu innych ważnych wydarzeniach, które odmieniły dziewiętnastowieczną Francję. Swoje zaangażowanie przypłacił osiemnastoletnim wygnaniem.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?