Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wielkie marzenia Arabów

wielkie_marzenia_arabowkraj: Holandia
reżyseria: Maher Al Sabbag
rok produkcji: 2008
czas trwania: 55 minuty
język: polski lektor

„Wielkie marzenia Arabów” to opowieść o współczesnym świecie arabskim. Opowieść o prawdziwym źródle gniewu na Zachód i krytycznym spojrzeniu na politykę Izraela, o historii nigdy nie zaspokojonego głodu wiedzy i pogoni za utopijną ideą zjednoczonej Arabii.

Pochodzący z Syrii holenderski filmowiec Maher Al Sabbagh miał dość jednowymiarowego sposobu przedstawiania Arabów w mediach. Postanowił sprzeciwić się tej stereotypizacji, kręcąc dokument – opowieść o współczesnym Bliskim Wschodzie. Znający arabską kulturę, ale wyposażony w typowo zachodnie poczucie indywidualizmu, reżyser wykorzystał wywiady z napotkanymi w całym świecie Arabami, aby przedstawić obraz ich społeczeństwa z zupełnie nowej perspektywy.

Dla widzów swojego filmu, jak i dla siebie samego, odkrył na nowo i bogate kulturowe dziedzictwo Arabów i niektóre ciemne strony ich historii, których próżno szukać w podręcznikach. W efekcie powstał obraz, który nie tyle otwiera oczy, co sprawia, że zwracają się one w innym kierunku.