Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Stawiamy na kryzys

stawiamy_na_kryzys.jpgProdukcja: USA
Rok produkcji: 2005
czas trwania: 84 min.

Kogo obchodzi, o co pytają ludzie? Ważne, na co położysz nacisk. To taka gra! Dla bohaterów dokumentu Rachel Boynton polityka jest przede wszystkim grą. Kandydat na prezydenta Boliwii pragnie stołka, jego konsultanci pożądają władzy, a prezydenckie zaplecze pieniędzy i splendoru. Nikt nie ma problemu z przykrawaniem wizerunku kandydata do oczekiwań wyborców.

Dokument pokazuje, że dla niektórych marketing i kreowanie wizerunku może być prawdziwą pasją, taką samą jaką dla innych są skoki spadochronowe czy gra w kasynie. Konsultanci spod znaku „Greenberg Carville Shrum” to właśnie faceci od takiej brudnej roboty. Objechali kawał świata, prowadząc kampanie prezydenckie i wspierając między innymi polskich polityków.Od lutego 2002 przez kilkanaście miesięcy pracowali oni dla starającego się o kolejną elekcję w karierze byłego prezydenta Boliwii, Gonzalo Sanchez de Lozady. Film przedstawia kampanię od kuchni. Dowiadujemy się więc, co to znaczy profesjonalna kampania i jak przebiega kreowanie wizerunku. Efekt umiejętnie poprowadzonej kampanii nie trwa jednak długo: prezydent szybko traci grunt pod nogami.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?