Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Widziane na Ziemi

Widziane na ZiemiFrancja, 2010, 10×52 min.
język: polski lektor

Istnieją na Ziemi miejsca, w których człowiek i natura żyją w doskonałej harmonii. Serial „Widziane na Ziemi” przedstawia nam nietuzinkowych ludzi, ich kulturę oraz sposoby nawiązania symbiotycznej relacji z przestrzenią, którą zamieszkują.

Alaska, Mikronezja, Australia, Tanzania, Maroko, Patagonia, Egipt, Madagaskar, Kostaryka i Nowa Zelandia. Oto dziesięć zakątków globu, jakie z kamerą odwiedziło sześciu różnych reżyserów. Ich przewodnikami byli ludzie szczególni – rybacy, leśnicy, rolnicy, naukowcy… Każdy z nich ma do opowiedzenia ciekawą historię, a jego świadectwo pozwala nam jeszcze bardziej docenić piękno przyrody, z którą na co dzień obcują.

„Widziane na Ziemi” to budujący serial dokumentalny o relacji człowieka z przyrodą. Relacji opartej na szacunku i odpowiedzialności.

Widziane na Ziemi – Alaska (1/10)

Widziane na Ziemi – Kostaryka (2/10)

Widziane na Ziemi – Australia (3/10)

Widziane na Ziemi – Egipt (4/10)

Widziane na Ziemi – Madagaskar (5/10)

Widziane na Ziemi – Maroko (6/10)

Widziane na Ziemi – Mikronezja (7/10)

Widziane na Ziemi – Nowa Zelandia (8/10)

Widziane na Ziemi – Patagonia (9/10)

Widziane na Ziemi – Tanzania (10/10)

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?