Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wiara i pieniądze

Wiara i pieniądzeReżyseria: Werner Herzog
Czas trwania: 43 minuty
Język: polski lektor

Bohaterem jest pastor William Eugene Scott, znany amerykańskim widzom jako Doktor Gene Scott, który przez wiele lat prowadził w jednej z kalifornijskich stacji telewizyjnych „Festiwal Wiary”. Program cieszył się niezwykłą popularnością wśród amerykańskich widzów. Na antenie pastor objaśniał wiernym trudniejsze fragmenty z Biblii. Interpretacji biblijnych ksiąg towarzyszyła masowa zbiórka pieniędzy. Dzięki wrodzonej charyzmie pastorowi udawało się nakłonić tysiące Amerykanów do przekazania datków na jego fundację. W ciągu trzydziestu minut programu na konto Scotta wpływało nawet do 100 000 dolarów. Film Wernera Herzoga opowiada o trudnym związku między wiarą a pieniędzmi.