Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wesołe historie w drodze na księżyc

wesoleProdukcja: USA
Reżyseria: Bart Winfield Sibrel
Czas trwania: 47 minut
Język: polskie napisy

„Wesołe historie w drodze na księżyc” to film autorstwa dziennikarza śledczego i dokumentalisty Barta Winfielda Sibrela, krytyka programu kosmicznego USA i zwolennika teori, że lądowania na księżycu w ramach programu Apollo (1969-72) były w rzyczywistości sfałszowane przez rząd. Sibrel twierdzi, że istnieje zbyt wiele naukowyuch i technicznych przeszkód aby człowiek mógł wylądaować bezpiecznie na księżyciu i do tego wrócic na Ziemię. Wskazuje też na wiele nieścisłości w nagraniach NASA z miejsca lądowania. Twierdzi, że rywalizacja w kosmosie była częścią wyścigu zbrojeń między USA a ZSRR a lądowanie na księżycu miało dać zwycięstwo USA.