Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

W Teheranie nie rosną już granaty

W Teheranie nie rosną już granatykraj: Iran
reżyseria: Massoud Bakhshi
rok produkcji: 2006
czas trwania: 65 minuty
język: polski lektor

Teheran jest dużym miastem położonym niedaleko miasta Rey, pełnym ogrodów i drzew owocowych. Jego mieszkańcy mieszkają w wydrążonych w ziemi jamach. Większość dzielnic miejscowości toczy ze sobą nieustanną wojnę.

Najczęstszym zajęciem Teherańczyków jest złodziejstwo i przemoc, choć król próbuje dowieść, że również oni są jego poddanymi. To właśnie tu rośnie wspaniały owoc, niezwykły granat, który można znaleźć tylko w Teheranie, pisano przed laty o stolicy Iranu. Do tego XIII-wiecznego zapisu odnosi się też reżyser filmu Massoud Bakhshi, kiedy rozpoczyna swoją podróż sentymentalną przez historię miasta. Filmowiec w dowcipny i inteligentny sposób porównuje przeszłość miasta z osiągnięciami współczesności. Historia Teheranu to również historia Iranu, centrum najważniejszych zwrotów i zawirowań całego kraju. Filmowiec z dużą lekkością przeprowadza widza przez zawiłe losy Teheranu, przewroty wojskowe, ingerencje obcych państw i rewolucję islamską. Z różnych punktów widzenia obserwuje zmiany, jakie zaszły w mieście. Film Bakshiego zaskakuje przy tym bogatą, różnorodną formą. Jak zapowiada sam autor, jego dzieło to połączenie musicalu, filmu historycznego, komedii, dokumentu fabularyzowanego, love story i filmu eksperymentalnego.

Rzeczywiście jeden klucz nie wystarcza do opowiedzenia o absurdach i problemach życia w wielkim mieście. W rezultacie powstał rodzaj wizualnego kolażu, złożonego z cennych, bo pochodzących z początku wieku, archiwaliów oraz eleganckich, wystudiowanych portretów miasta z czasów współczesnych. Dziś w miejscu ogrodów rozrosły się miejskie arterie i tanie bloki mieszkalne. Dokąd doprowadzi reżysera poszukiwanie sławnych teherańskich owoców?