Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

W imię honoru

rok produkcji: 2015
reżyseria: Paweł Gula
kraj: Polska/USA/Indie/Jordania/Palestyna
czas trwania: 57 minuty

W niektórych kulturach panuje przekonanie, że aby zmyć hańbę za rzekomo niewłaściwe postępowanie jednego z członków rodziny, jego krewni muszą dokonać honorowego zabójstwa. Ofiary tego okrutnego zwyczaju to najczęściej kobiety mieszkające w Indiach i Pakistanie. W swoim filmie Paweł Gula przedstawia życie rodzin, w których dokonano takiego mordu. Choć w wielu przypadkach ich członkowie rozpaczają po stracie bliskiej osoby, i tak ciągle wierzą w słuszność tej tradycji.