Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Trupa z San Francisco

Trupa z San Francisco kraj: Francja
rok produkcji: 1999
reż. J.P. Ziren, Celine Deransart
czas trwania: 55 min
język: polski lektor

Aktorzy z grupy pantomimicznej R.G. Davisa decydują, że ich sztuka powinna być bardziej rewolucyjna. Zakładają „The Diggers”, anarchistyczną grupę walczącą z tradycyjnym, politycznym dyskursem i wykorzystującą środki teatru guerilla. Ich bronią jest anonimowość.

„The Diggers” było grupą anarchistyczną, działającą w latach 1966–68. Ich działalność była dość oryginalna i nie wliczała się ani do nurtu Nowej Lewicy, ani do aktywności hipisów. Działali w zdecentralizowany sposób. Każdy mógł być Diggersem, niektórzy byli nimi tylko przez jeden dzień, co świadczyło o braku biurokracji i swobodzie uczestniczenia w grupie. Jako „wspólnota anarchistyczna”, wspólnie realizowali idee wolności. Działali również jako teart guerilli pod nazwą „San Francisco Mime Troupe”.

Poprzez swoją sztukę i zaangażowanie w sprawy społeczne, dążyli do stworzenia nowego społeczeństwa, wolnego od pieniędzy i kapitalizmu. Rozdawali między innymi darmowe posiłki w Panhandle Golden Gate Park w Haight-Ashbury codziennie o godzinie 16:00 popołudniu. Żywili w ten sposób dziennie ponad 200 osób, które podobnie jak członkowie „The Diggers” byli wykluczeni z systemu kapitalistycznego. Aby zdobyć żywność, często uciekali się do kradzieży żywności z supermarketów. Grupa „The Diggers” organizowała również koncerty, oraz przedstawienia, które miały skłonić m.in. biznesmenów do zastanowienia się nad systemem oraz swoją rolą w życiu społecznym.Lata w których działali, oraz silne lewicowe idee obecne w politycznym oraz społecznym dyskursie, dawały im dodatkowy bodziec do radykalnych działań oraz wiarę w rewolucję społeczną.

http://www.diggers.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Diggers_(theater)

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?