Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Trawka: Zły chwast?

trawka_zly_chwastReżyser: Annabel Gillings
Rok produkcji: 2009
Język: Polskie napisy

Marihuana jest ulubionym światowym narkotykiem, ale również jednym z najmniej znanych. Czy marihuana powoduje schizofrenię? Czy uzależnia? Czy prowadzi do twardszych narkotyków? Czy jest to po prostu zioło, niedoceniany lek?

Specjalista do spraw uzależnień, Dr John Marsden odkrywa, że współczesna nauka jest bliska znalezienia odpowiedzi na te pytania. John odnajduje miejsce narodzin marihuany w Kazachstanie oraz stwierdza jak działa na nasze mózgi.

Spotyka ludzi, którzy zostali zmienieni przez narkotyki w drastycznie różnych okolicznościach: od tych, którzy zostali zniszczeni, do tych, którzy zostali wyleczeni.