Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Trawka (Marihuana)

Trawka (Marihuana) Produkcja: Kanada
Rok produkcji: 1999
Czas trwania: 77 minuty
Język: Polski lektor

Kanadyjski film dokumentalny, który wyjaśnia dlaczego marihuana jest nielegalna, jakie naprawdę grożą nam konsekwencje zdrowotne, czy prohibicjadziała i co by się stało po opodatkowaniu jej.

Film jest porządnie zrobiony, obowiązkowa pozycja dla każdego, kto
chciałby mieć parędziesiąt argumentów prolegalizacyjnych w zanadrzu i
zajrzeć na drugą stronę lustra.

Precyzyjniej poruszane są w filmie takie kwestie jak:
* obalenie wielu mitów związanych ze skutkami palenia trawy
* jak to działa: legalizacja i delegalizacja
* porównanie z innymi legalnymi narkotykami (alkohol i tytoń)
* elementy zielonej kultury (dzień konopii, w czasie którego ludzie
normalnie palą przy policji)
* podziemie marihuanowe – niesamowita skala (będą reportarze z upraw pod lampami, z dealerami, prezentacja jak społeczeństwo współpracuje z podziemiem tzw. „Unia”).* trawka od strony polityki (tabu legalizacyjne, sposób na odwracanie uwagi społeczeństwa od kontrowersyjnych celów politycznych, zbijanie kariery politycznej, ukrywanie raportów o słabej szkodliwości trawki – np. raportu Shafera, relacje tajników, którzy kiedyś wyłapywali palaczy protestujących wobec wojny w Wietnamie, antytrawowy państwowy Dżihad wobec wolno-myślicieli stymulowanych THC, a także wobec zielonych filmów – operacja „Pipe Dreams” oraz ogólnie ruchu legalizacyjnego, przemysł antynrktotykowy, 45tyś ludzi w więzieniach za trawkę w USA…)
* trawka w zastosowaniach medycznych i opór przemysłu farmaceutycznego (jaska, epilepsja, dystrofia mięśniowa, zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, anoreksja, bóle stawów, depresja, bezsenność, zapalenie wątroby C, rak, chemioterapia, AIDS). Konopi nie można opatentować.
* pokazany jest wywiad z gościem chorym na SM – przed i po zapaleniu.
Niesamowite.
* parę słów o Hempfest – największym festiwalu konopnym, oraz o zastosowaniach konopii w przemyśle (odzieżowy, papierniczy, spożywczy, paliwowy)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i0PkpzKdz3Y[/youtube]