Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

The Zeitgeist Movement Orientation Presentation

The Zeitgeist Movement Orientation Presentationrok produkcji: 2009
reżyser: P. Joseph
język: polskie napisy

Zeitgeist Movement (Ruch Zeitgeist) nie jest politycznym ruchem. Nie ma w nim dzielących wizji takich jak narody, rządy, rasizm, religie. Jest właściwie ramieniem aktywistów z Projektu Venus – organizacji, która stanowi życiową pracę inżyniera i projektanta społecznego – Jacque’a Fresco, który to, w swojej wizji proponuję całkowitą przebudowę dzisiejszych realiów.

Obecne metody rozwiązywania problemów społecznych (met. polityczne) okazują się nie mieć szans w starciu z dzisiejszymi problemami zniszczenia środowiska, konfliktów międzyludzkich, biedy, korupcji i innych spraw, które zmniejszają naszą szansę na trwałe, ludzkie współistnienie na naszej planecie. Nadszedł czas by dorosnąć jako gatunek i naprawdę przyjrzeć się naszym prawdziwym problemom i poszukać dla nich rozwiązań, niezależnie jak niewygodne, nietradycyjne i dziwne by się to nie wydawało…

Humanitarne zastosowanie Nauki i Technologii daje nam narzędzia, do przekształcenia naszego plemiennego, opartego o niedobór i pełnego korupcji (zepsucia) środowiska w coś znacznie bardziej zorganizowanego, stabilnego, humanitarnego, trwałego i produktywnego. Aby to zrobić musimy zrozumieć kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co posiadamy, czego chcemy i jak zrealizować nasze cele.

Niniejsza video-prezentacja ma właśnie na celu szerzej przybliżyć i omówić ww. aspekty, jak i sposoby ich rozwiązywania.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1G0nycijI5o[/youtube]

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?