Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Tablice

produkcja: Iran, Japonia, Włochy
gatunek: Dramat
reżyseria Samira Makhmalbaf
czas trwania: 85 min
język: polski lektor

Film otwiera obraz grupy mężczyzn, którzy idą w góry niosąc na plecach czarne tablice. To nauczyciele szukający uczniów w irańskim Kurdystanie. Dwaj z nich – Said i Reeboir – będą bohaterami tego filmu. Jeden dołączy do grupy nomadów – Kurdów irackich, którzy uciekli przed represjami Saddama, a teraz pragną wrócić do domu. Jego tablica stanie się kolejno: noszami dla umierającego starca, weselnym dywanem, łożem na noc poślubną, wreszcie majątkiem dzielonym w trakcie rozwodu. Drugi dołączy do grupy młodocianych przemytników, by przekonywać ich o konieczności zdobywania wiedzy.

„Tablice” to drugi, po „Jabłku”, film w dorobku Samiry Makhmalbaf, wyróżniony nagrodą jury w Cannes ’99.