Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Steal This Film II

Steal This Film II Druga część filmu „Steal this film” jest dokumentem opowiadającym o udostępnianiu plików i wpływie tego procederu na współczesne społeczeństwo w dobie technologii internetowych. Według twórców filmu wymiana plików z pomocą sieci peer-to-peer stanowi radykalnie nową formę dystrybucji, która zakłóca istniejący obieg kultury – a jednocześnie nie da się już jej powstrzymać. Dokument sam jest przykładem legalnej dystrybucji z pomocą sieci.

Film, tak jak jego poprzednik, został wyprodukowany przez League of Noble Peers, do którego należą ludzie ze społeczności BitTorrenta, między innymi Erik z Mininova oraz Brokep, administrator The Pirate Bay. W dokumencie swoje pięć minut ma Dan Glickman z MPAA, który ujawnia słabość organizacji mówiąc, że tak naprawdę od dawna wiedzieli, że nie uda im się powstrzymać piractwa, ich działalność jest jedynie zniwelowania jego skutków, by nie były tak szeroko odczuwane przez właścicieli praw autorskich.

League of Noble Peers, producent filmu, ogłosiło, że produkcja ma na celu pokazać ludziom jakie jest współczesne spojrzenie na własność intelektualną i nakłonić ich do kreatywnego myślenia nad przyszłością dystrybucji i produkcji.„Steal this film 2” pokazuje, że udostępnianie plików jest stale obecne w naszym życiu, stanowi jego nieodłączny element, a przyszłość nie przyniesie w tym zakresie większych zmian.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?