Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Siła Koszmarów: Powstanie Polityki Strachu

Ta historia zaczęła się ponad 30 lat temu, gdy upadły marzenia o tym, że polityka może stworzyć lepszy świat. Wraz z tym rozpadem powstały dwie grupy – islamiści i neokonserwatyści. Patrząc wstecz możemy dostrzec, że członkowie tych grup byli ostatnimi politycznymi idealistami, którzy w epoce narastających rozczarowań próbowali na nowo wskrzesić inspiracyjną moc politycznych wizji, nadających cel ludzkim życiom. Lecz obie z nich zawiodły w swoich próbach przekształcania świata, przyczyniając się do zrodzenia przyjętej przez polityków fantazji strachu. Doszło do tego, ponieważ gdy wszystkie wielkie idee straciły wiarygodność, ostatnim sposobem na utrzymanie władzy stał się lęk przed urojonym wrogiem.

W społeczeństwie które w nic nie wierzy, strach pozostaje jedynym programem. Podczas gdy w XX wieku dominował konflikt pomiędzy wolnorynkową prawicą a socjalistyczną lewicą (choć obie strony miały swoje ograniczenia i problemy, to przynajmniej w coś wierzyły), natomiast to co widzimy teraz, to społeczeństwo strachu. Nie będzie trwało ono jednak wiecznie. Tak jak oferowane niegdyś przez polityków mrzonki okazały się iluzjami, tak też będzie z koszmarami. A wtedy nasi politycy będą musieli zmierzyć się z faktem, że nie mają już więcej do zaoferowania żadnych wizji, ani tych dobrych, ani złych.

Część 1: Kochanie, na zewnątrz zimno

Część 2: Widmo zwycięstwa

Część 3: Cienie w jaskini