Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Samucha. Ostatnie lato na Kaukazie

Samucha. Ostatnie lato na KaukazieFrancja, 2010, 49 min
język: polski lektor

Samucha jest znakomitym jeźdźcem, pasterzem, muzykiem i gawędziarzem. Jak co roku, tak i teraz wyprawia się ze swym stadem dwu tysięcy owiec na kaukaskie równiny. Prawdopodobnie po raz ostatni.

Tuszetia, mała kraina w Gruzji, tuż przy granicy z Czeczenią. To właśnie tutaj mieszka Samucha, który wśród miejscowych jest prawdziwą legendą. Sławny za sprawą swej odwagi, ten doświadczony pasterz czuje się już jednak stary i zmęczony. Tegoroczny wypas owiec, które zaprowadzi na położone 4 000 metrów n.p.m. równiny, ma być dla niego tym ostatni. Potem pieczę nad stadem przejmą synowie Samuchy. Starej kaukaskiej tradycji musi stać się zadość.

„Samucha – ostatnie lato na Kaukazie” to nastrojowa opowieść o tradycji, powinności i relacji człowieka z przyrodą, sfilmowana w zapierających dech w piersiach krajobrazach Kaukazu.