Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rozbrat. Epizod I

Rozbrat. Epizod I Film poświęcony życiu poznańskiego skłotu „Rozbrat. Epizod I”. Realizacji dokumentu podjął się w 2004 roku Andrzej Wojciechowski. W założeniach miał to być pełnometrażowy dokument, projekt ten jednak, ze względu na natłok innych zajęć reżysera, nie został zakończony. „Rozbrat. Epizod I” jest więc jedynie 30 minutowym wstępem, zmontowanym z nagranych materiałów.

Rozbrat to nazwa kompleksu budynków mieszczących się przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Poznaniu, zaadaptowanych na społeczne centrum kultury alternatywnej i mieszkania. Rozbrat istnieje od 1994 roku, w październiku grupa osób związanych z poznańskim środowiskiem kontrkultury zaadaptowała jeden z pustostanów na potrzeby mieszkalne (squating). W 1995 roku mieszkańcy rozpoczęli na terenie Rozbratu organizowanie koncertów niezależnych zespołów muzycznych. W lutym 1996 roku Rozbrat został zaatakowany przez grupę 12 neofaszystowskich skinheadów. Jedna z mieszkanek została raniona nożem i w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

W 1997 roku Rozbrat stał się siedzibą poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej (FA). Członkowie tej organizacji zaadaptowali kolejne pomieszczenia na swoje potrzeby. W ten sposób powstała Poznańska Biblioteka Anarchistyczna, biuro FA oraz Klub Anarchistyczny. Od tego czasu zorganizowano na Rozbracie setki koncertów, wernisaży, wykładów, wieczorków poetyckich, spotkań itp. Dzięki czemu Rozbrat stał się ważnym ośrodkiem myśli krytycznej, na skalę daleko wykraczającą poza Poznań.Rozbrat stanowi siedzibę i miejsce spotkań dla lokalnej sekcji Federacji Anarchistycznej, Poznańskiej Koalicji Antywojennej, inicjatywy Jedzenie Zamiast Bomb, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ulica”.

Działacze skupieni wokół Rozbratu i organizacji z nim związanych współtworzyli bądź współtworzą takie grupy jak: Porozumienie Społeczne „Poznań Miasto dla Ludzi”, Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”, Komitet Wolny Kaukaz, Anarchistyczny Czarny Krzyż. Z Rozbratem związana jest również niezależna Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.

Co roku w rocznicę powstania Rozbratu organizowany jest kilkudniowy festiwal urodzinowy podczas którego odbywają się koncerty, wykłady, wystawy, występy teatrów itp. Od 1997 roku organizowane jest w rocznicę powstania Biblioteki na Rozbracie Spotkanie środowisk anarchistycznych i wolnościowych „Abramowszczyzna” (nazwa pochodzi od przedwojennego działacza społecznego Edwarda Abramowskiego).

Rozbrat jest miejscem spotkań artystów tworzących graffiti – dwukrotnie organizowane tam były ogólnopolskie Festiwale Graffiti. W ramach Wolnościowego Uniwersytetu odbywają się na Rozbracie wykłady i spotkania dotyczące kwestii społecznych, politycznych, historycznych, kulturowych itp. Występują na nich zaproszeni pisarze, działacze czy eksperci w danych dziedzinach. W ramach Uniwersytetu wystąpili min.: Andrzej Gwiazda, Daniel Grinberg, Antoni A. Kamiński, Marek Kurzyniec i wielu innych.

Strona internetowa kolektywu Rozbrat:
http://www.rozbrat.org