Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rok 1984

1984 produkcja: Wielka Brytania
gatunek: Dramat, Thriller, Romans, Sci-Fi
rok produkcji: 1984
reżyseria Michael Radford
czas trwania: 110 min

Przerażająca wizja życia w świecie „Wielkiego Brata”. Historia Winstona Smitha i jego rozpaczliwego buntu przeciwko wszechpotężnej machinie państwowej – buntu w imię prawdy oraz wolności jednostki, z góry skazanego na niepowodzenie w zdehumanizowanym świecie, zbudowanym na strachu i nienawiści, pogardzie i przemocy. Futurystyczna wizja niesie ponadczasowe oskarżenie totalitaryzmu, a zarazem ostrzeżenie przed mechanizmami władzy i przed próbami tworzenia nowej natury człowieka opartej na „dwójmyśleniu”.

„Rok 1984” opowiada historię Winstona, szarego człowieka, żyjącego w państwie totalitarnym rządzonym przez tajemniczą organizację, na której czele stoi Wielki Brat. Partia kontroluje wszystko – życie mieszkańców a nawet ich myśli. Winston jednak pragnie wolności i chce postawić się systemowi. Ekranizacja jednej z najbardziej znanych książek G. Orwella.Szerszy opis filmu „Rok 1984” | Książka „1984” (po polsku, PDF)