Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Źródło wszelkiego zła?

Źródło wszelkiego zła? kraj: Wlk. Brytania
rok produkcji: 2006
czas trwania: 2 x 60 min

Profesor Richard Dawkins zaprasza na bardzo kontrowersyjny wykład, w trakcie którego wykaże, że religia jest źródłem wszelkiego zła na świecie.

Dawkins, znany oksfordzki biolog, ateista, nazywany „rottweilerem Darwina”, uznany przez magazyn „Prospect” za jednego z trzech najwybitniejszych współczesnych intelektualistów obok Umberto Eco i Noama Chomsky’ego, bierze pod lupę trzy religie – chrześcijaństwo, islam i judaizm.

Mówi o wierze, która przeciwstawia się nauce, o indoktrynacji dzieci oraz hamowaniu zdolności człowieka do obiektywnego rozumienia świata. Rozwijające się szkoły wyznaniowe pozwalają mu sformułować pogląd, że trzy główne religie trzymają cały świat w swych szponach. Mówiąc o fundamentalizmie, ma na myśli chrześcijaństwo, islam i judaizm. Dowodzi, w jaki sposób fundamentalizm rozkwitł, w szczególności neokonserwatywny ewangelikalizm w USA, i co to oznacza dla przyszłości świata.

W pierwszej części „Bóg urojony” naukowiec omawia rozkwit „wojujących” wierzeń religijnych w dzisiejszym świecie. Podczas podróży na Bliski Wschód i do „Bible Belt” – obszaru w południowo-wschodniej części USA, zdominowanego przez konserwatywny Kościół Protestancki, wyczerpująco przedstawia różnice między nauką a religią. XXI wiek, argumentuje, powinien być wiekiem rozumu, a my jesteśmy zagrożeni wzrostem znaczenia religii i irracjonalnością, co stanowi pożywkę dla ekstremizmu, podziałów i terroru. W jaki sposób, pomimo tego, że nauka zdemaskowała religijne mity, znów nastały wojny o Boga?

W drugiej części mówi, że wiara religijna zachowuje się jak wirus, który atakuje młodych i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Kwestionuje zasadność rozwoju szkół wyznaniowych w Wielkiej Brytanii i argumentuje, że religijna edukacja mami nasze dzieci ewidentnymi kłamstwami i sztywnymi moralnie poglądami. Mówi, że korzeni ludzkiej moralności należy szukać w ewolucyjnej przeszłości, a nie w Piśmie Świętym, przez które dziś postrzegamy Boga jako najbardziej nieprzyjemną postać w całej tej fikcji.

Dokument „Źródło wszelkiego zła?” powstał na podstawie książki Richarda Dawkinsa „The God delusion” („Bóg urojony”), dostępnej od maja 2007 roku także w Polsce. Przez 20 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów „New York Times” i Amazon, a „Scientific American” napisał, że zostały w niej zastosowane wobec doktryn teologicznych takie same wysokie rygory intelektualne, jakie musi spełnić każda teoria naukowa.