Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rewolucja seksualna

rewolucja_seksualnakraj: USA
rok produkcji: 2008
czas trwania: 42 minuty
reżyseria: Hart Perry
język: polski lektor

Lata 60-te i 70-te XX wieku przyniosły wielkie przemiany obyczajowe. Transformacja dokonała się nie tylko na szczeblu gospodarczym i politycznym – największym zasięgiem rewolucja objęła sferę seksualną.

Seria dokumentalna „Rewolucja seksualna” opowiada o czasach, gdy dokonał się przewrót w dotychczasowej hierarchii wartości i moralności. Skończył się etap cenzury i tematów tabu, rządzący zmienili prawo i przestali karać za zbyt odważne i spontaniczne zachowania seksualne. Nadeszła era wyzwolenia i ekspresji, seksualność wyszła z cienia ignorancji i obrzydzenia. Pojawiły się nowe ideologie, ruchy społeczne, a z nimi nowi wizjonerzy przyszłości. Jednak nie wszyscy poddali się nowym trendom. Byli i tacy, których wyzwolenie przytłoczyło, a hedonizm zagroził ich tradycyjnym wartościom.

Na każdy odcinek serii „Rewolucja seksualna” składają się kultowe klipy muzyczne i prowokacyjne wywiady, z których wyłania się intrygujący ówczesnego obraz zrewolucjonizowanego świata.

 

 

 

 

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?