Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Religulous

ReligulousReżyseria: Larry Charles
Zdjęcia: Anthony Hardwick
Scenariusz i prowadzenie: Bill Maher
Rok prod.: 2008
Kraj: Stany Zjednoczone
Język: Polskie napisy

Sprawy wiary podobno nie podlegają dyskusji. Bill Maher, amerykański satyryk oraz zdeklarowany agnostyk wybrał się w podróż, podczas której przeprowadził rozmowy z chrześcijanami, żydami i muzułmanami, a jego wywiady uwiecznione zostały w zabawnym filmie dokumentalnym zatytułowanym “Religulous”.

Oglądając “Religulous” (neologizm utworzony ze słów “religious” – religijny oraz “ridiculous” -śmieszny- przyp. tłum.) można odnieść wrażenie, że na świecie istnieją dwa różne podgatunki ludzi: wierzący i sceptycy.

Jak twierdzi Bill Maher, powołując się na wyniki ankiety, sceptyczna mniejszość, do której on sam się zalicza, stanowi 16 proc. amerykańskiej populacji. Dla wielu sceptyków fundamentalne założenia chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu (film pomija religie Wschodu oraz Afryki) są groźnymi bajkami oraz mitami podżegającymi do barbarzyńskich czystek oraz świętych wojen, które toczą się do dziś. Wąż mówiący ludzkim głosem? Człowiek, który żył w brzuchu ryby? To tylko dwa z przekazów biblijnych, które stały się obiektem drwin Mahera.

Jednakże znakomita większość Amerykanów przyznaje się do jakiejś formy ślepej wiary. A ponieważ wiara z definicji wymaga porzucenia racjonalnego myślenia, niemożliwym jest wyjaśnienie lub obrona przekonań religijnych w oparciu o racjonalne argumenty.