Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rasa a inteligencja. Ostatnie naukowe tabu

Rasa a inteligencja. Ostatnie naukowe tabukraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2009
czas trwania: 63 minuty
język: polski lektor

Cztery lata temu w światowych mediach zawrzało, gdy wybitny genetyk, laureat nagrody Nobla James D. Watson powiedział, że na przeszkodzie rozwoju Afryki stoi niska inteligencja jej czarnych mieszkańców. Wypowiedź ta ściągnęła gromy na naukowca, przy okazji sprawiając, iż odżyła dyskusja nad zagadnieniem związku rasy i inteligencji.

Uniwersytet Berkeley w Kalifornii jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w USA. W 1997 roku wprowadzono na nim nowe zasady rekrutacji – warunkiem przyjęcia był jak najwyższy wynik egzaminu zbliżonego do testu badającego iloraz inteligencji. W efekcie zmianie uległa struktura etniczna ogółu studentów. Dziś blisko 40% z nich to Azjaci, Afroamerykanie stanowią jedynie 3%. Fakty te wydają się potwierdzać opinie badaczy, takich jak psycholog Richard Lynn, który utrzymuje, iż przedstawiciele rasy żółtej górują intelektualnie nad białymi, a biali są statystycznie mądrzejsi od czarnych. Czy słusznie?

Na ile można zawierzyć testom sprawdzającym iloraz inteligencji? Czy intelektualna sprawność uwarunkowana jest przez rasę? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania powstał niniejszy film, dotykający ostatniego tabu współczesnej nauki.