Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Propaganda. Sztuka sprzedaży kłamstw

kraj: Kanada
reżyseria: Larry Weinstein
rok produkcji: 2019
czas trwania: 60 min
język: polski lektor

Gdzie kończy się informacja, a zaczyna propaganda? Dyskusja wokół rozpowszechniania „alternatywnych faktów” nigdy nie była bardziej gorąca.

Ponieważ media stają się coraz bardziej spolaryzowane, a media społecznościowe rządzą informacją, pojawia się pytanie: gdzie zaczyna się propaganda? Jak wpływa ona na zmiany w porządku światowym? Film demistyfikuje środki i metody propagandowej perswazji stosowane przez tych, którzy pragną władzy.