Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Projektowanie Przyszłości

Projektowanie Przyszłościrok prod. 2006
reż. William Gazecki
język: polskie napisy

„Projektowanie Przyszłości” to film dokumentalny, pokazujący życie i dalekosiężną wizję Jacque Fresco, który wydaje się być „nowoczesnym” Leonardem da Vinci. Film bada świat przyszłości (The Venus Project) według Fresco, gdzie naukowymi metodami, wszystkie działalności i wysiłki człowieka, są skierowane do osiągania dynamicznej równowagi między człowiekiem i naturą.

Projekt Venus opiera się na założeniu, że ubóstwo jest spowodowane przez zahamowanie postępu w technologii. Zahamowanie spowodowane przez obecny – zorientowany na zysk – światowy system gospodarczy. Gdyby postęp w technologii był niezależny od jej rentowności – zgodnie z teorią J. Fresco – spowodowałaby, że więcej środków byłoby dostępnych dla większej liczby osób. Ta nowo odkryta obfitość zasobów zmniejszyłaby skłonność do niezależności, korupcji i chciwości, a zamiast tego uczyniłaby ludzi bardziej skłonnymi do pomagania sobie nawzajem.Fundamentalne dla realizacji projektu jest wyeliminowanie obecnego pieniądza na rzecz gospodarki opartej o zasoby naturalne.