Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Pobierz film

Pobierz film Wlk. Brytania, 2008, 52 min.
reżyseria: Jamie King
język: polski lektor

Reżyser Jamie King postanowił udostępnić swe dzieło wszystkim zainteresowanym do ściągnięcia z sieci, dzięki czemu „Pobierz film” obejrzało pięć milionów ludzi. Trudno wyobrazić sobie bardziej adekwatny sposób dystrybucji filmu traktującego o wszechobecnym procederze internetowego piractwa.

Serwis internetowy The Pirate Bay powstał pod egidą walki o zmianę praw autorskich. Witryna propagująca wymianę plików między internautami niespodziewanie stała się solą w oku przemysłu rozrywkowego i sprawcą międzynarodowej dyskusji na temat piractwa, w którą zaangażowała się nawet Światowa Organizacja Handlu. Przykład The Pirate Bay dostarczył reżyserowi Jamie’emu Kingowi refleksji nad fenomenem naruszania praw autorskich w cybersieci. Nakręcony przez niego dokument „Pobierz film” traktuje nie tylko o zagrożeniach, jakie ów proceder stwarza dla show-biznesu, ale również o pozytywnych jego skutkach. Jak się bowiem okazuje, internetowe piractwo przyczynia się do wzrostu znaczenia internetu. Powstają nowe portale, strony, na blogach społecznościowych kwitnie życie, a wymiana informacji następuje na forach dyskusyjnych.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?