Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Plusy i minusy wspierania Afryki

Niemcy, 52 min.
polski lektor

Dokument poruszający problemy związane z finansowym wsparciem państw afrykańskich.

Od kiedy państwa afrykańskie odzyskują niepodległość, wiele bogatych krajów wspomaga rozwój Czarnego Kontynentu. W przeciągu ostatnich 50 lat zostały przekazane Afryce 2 miliardy dolarów. Autorzy dokumentu, skupiając się na Republice Mali, Kenii i Tanzanii, pokazują, jak nieefektywna jest ta pomoc. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? Pomoc pieniężna powoduje szereg niezdrowych zależności, rodzącą się korupcję oraz wywołuje bierność i niszczy motywację do działania i walki z ubóstwem ekonomicznym ze środków własnych. W dokumencie wypowiadają się eksperci do spraw rozwoju i ekonomii państw afrykańskich.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?